Genomförda aktiviteter

Södertälje Stadsarkiv - Daniel Åstrand informerade

Daniel Åstrand var hos SSff torsdagen den 14 mars 2024 och informerade om innehållet i Södertälje Stadsarkiv.

Södertälje Stadsarkiv är uppdelat på två adresser, Heijkensköldska Gården och Mariekällskolan.

Handlingar från föreningslivet finns i Föreningsarkivet och innehåller många föreningars olika handlingar, ex.vis medlemsförteckningar, från respektive verksamheter.

Exempel på arkiverade handlingar
Fattigvården, fosterbarn, bouppteckningar, handlingar rörande skolor inklusive betyg, skolorna i de gamla socknarna, examenskataloger m.m.
Kartor, den äldsta från 1600-talet. 
En guldgruva med andra ord.

För att få veta vilka handlingar och ta del av handlingarna som arkiverats är mail eller telefonkontakt bästa sättet att få veta var handlingarna man söker finns och för att avtala tid, så att handlingarna finns framplockade.

Efter informationen om Södertälje Stadsarkiv fick vi se foton från Södertälje som Berth Ahlborg samlat under många år. Många aha blev det och nostalgin flödade.

Vad finns det om våra anor i en dombok och var hittar man domböckerna

Idag var släktforskaren Eivor Grafsund hos SSff och berättade om var domböckerna finns, vad du kan hitta i dem, vad man kan lära sig och hur man läser dem.

Vi fick bland annat lära oss att man bland många olika sorters förseelser kan hitta okända fäder i domböckerna.
Eivor visade exempel från år 1693 …

Ett av många sätt att lära känna sina anor.

Släktforskningens dag/Folkuniversitetets Prova på-dag

SSff informerade om släktforskning och släktforskningskurser samt informerade om hur DNA kan användas i släktforskningen.
Med släktforskningshjälp fick de besökare som ville, hjälp med att leta reda på anfäder som man själv inte lyckats hitta. Många tillgängliga databaser är till stor hjälp.

Det är trevligt att möta besökarna och att få svara på frågor om släktforskning och DNA.
Folkuniversitetet bjöd på kaffe och bröd.

Trots det fina vädret var det många intresserade besökare.