Databasen Södertälje med omnejd

Södertälje Släktforskarförening, nedan kallat SSff, presenterar år 2016 resultatet, av ett registreringsprojekt några medlemmar har utfört under tre år, i form av en databas med namn

Södertälje med omnejd

Vilket innebär socknarna Hölö, Mörkö, Södertälje land, Södertälje stad, Taxinge, Turinge, Tveta, Vårdinge, Ytterenhörna, Ytterjärna, Överenhörna och Överjärna.

Databasen ligger på ett USB-minne och omfattar 138.000 normerade poster, nämligen:

Födda, vigda och döda, till och med år 1900

Priset är 310 kr/st för medlemmar i SSff och 410 kr/st för övriga.

För att köpa ”Södertälje med omnejd” sätter du in summan på SSffs PlusGirokonto 437 25 88 – 6 samt uppger namn och adress i formuläret. Leverans sker när betalningen kan verifieras.

Beställ USB minne