Om oss

Södertälje Släktforskarförening
bildades år 1978 och är en levande och växande förening. Föreningen har cirka 400 medlemmar.

Föreningens målsättning
är att informera om och sprida intresse för släktforskning och dess stora kulturvärde, som dokument av folkets egen historia samt att ge stöd, råd och hjälp till släktforskare. Dessutom ska föreningen följa medlemmarnas önskemål och arrangera intressanta, aktuella och givande aktiviteter.

SSffs forskarlokal
Folkuniversitetets lokaler, Storgatan 3, vån 6, endast hiss
151 72 Södertälje.

Medlemsavgiften
för år 2018 är 200 kronor, för familjemedlem som är folkbokförd på samma adress, 75 kronor.
År 2019 är medlemsavgiften 215 kronor, för familjemedlem som är folkbokförd på samma adress, 90 kronor.
I medlemsavgiften ingår förbundsförsäkringen samt medlemstidningen Södertälje-Probanden.
SSffs PlusGironr 437 25 88-6

Öppet hus
helgfria tisdagar, se kalendariet, kl. 13.00-17.00 för alla, även icke medlemmar som önskar rådgivning och information om föreningen.
Torsdag kl. 13.00-17.00 öppet endast för medlemmar.
Erfarna ledare finns alltid på plats.

Nätanslutna datorer
med ett antal databaser och abonnemang för forskning.

Bibliotek
med uppslagsverk, fackböcker, tidningar m.m.
Tidningar från andra släktforskarföreningar sparas i 2 år.

Studiecirklar
för både nybörjare och mer erfarna forskare i samarbete med Folkuniversitetet.

Kamratcirklar
där deltagarna byter erfarenheter och själva bestämmer inriktning och teman.

Föreläsningar 
studiebesök och resor med folkhistorisk anknytning.

Södertälje-Probanden
medlemstidningen, utkommer fyra gånger per år. Tidningen innehåller intressanta artiklar, nya rön, råd, tips samt information om olika aktiviteter.

Sist, men inte minst
kommer Du hos oss i kontakt med likasinnade som villigt hjälper Dig om Du vill och gärna diskuterar släktforskarfrågor.

Välkommen till en aktiv förening!

 

Verksamhetsplan för Södertälje Släktforskarförening år 2018

Södertälje Släktforskarförening (SSff) främjar släktforskning och ska samla medlemmar med detta intresse. Föreningen bör införskaffa olika hjälpmedel som underlättar släktforskningen och bistår därigenom medlemmarna i deras forskning. SSff ska informera om föreningens verksamhet och genom detta också rekrytera fler medlemmar.

Styrelsens
avsikt är att

 • verka för att föreningens namn ligger på mångas läppar, genom att föreningen anordnar evenemang som vänder sig till allmänheten
 • vårda samarbetet med Folkuniversitetet och ha två inplanerade möten per år
 • delta i av förbundet anordnat årsmöte och samrådskonferens


Utbildningsgruppens
avsikt är att

 • planera och genomföra grund- och påbyggnadskurs i samarbete med Folkuniversitetet, på dagtid, kvällstid och helger
 • planera och genomföra både grund- och påbyggnadskurs i Gnesta i Studiefrämjandets regi
 • planera och genomföra både grund- och påbyggnadskurs i Trosa i Studiefrämjandets regi

 

Programgruppens
avsikt är att

 • arbeta för att hitta ämnen som kan göras till cirklar/kurser i föreningen
 • arrangera föreläsningar med släktforskaranknytning
 • planera och arrangera Släktforskningens dag
 • planera och genomföra forskardagar i Folkuniversitetets lokaler
 • planera och arrangera information 2 ggr per år på allmän plats
 • deltar vid Folkuniversitetets Prova På-dagar

 

Informationsgruppens
avsikt är att

 • planera och genomföra Öppet hus i Södertälje, två gånger per vecka
 • planera och genomföra Öppet hus i Gnesta och Trosa en gång per månad
 • lämna uppgifter till tidningarna och Rötter för information om föreningen
 • arbeta med hemsidan och fortsätta utvecklingsarbetet med denna
 • verka för att rekrytera fler intresserade släktforskare till föreningen vid kurser, informationstillfällen o.dyl.
 • hålla SSff uppdaterad på Facebook

 

Biblioteksgruppens
avsikt är att

 • informera om bibliotekets innehåll på olika sätt
 • administrera ett 50-tal medlemstidningar från släktforskarföreningar
 • ta hand om nytillkomna böcker och föra in dem i register över böcker som föreningen äger
 • hålla sig uppdaterad om aktuell litteratur och nyutkomna CD/USB-databaser

 

Redaktionsgruppens
avsikt är att

 • planera, producera samt ge ut Probanden med 4 nr/år

Södertälje 20180115
Styrelsen