Om oss

Södertälje Släktforskarförening
bildades år 1978 och är en levande och växande förening. Föreningen har cirka 400 medlemmar.

Föreningens målsättning
är att informera om och sprida intresse för släktforskning och dess stora kulturvärde, som dokument av folkets egen historia samt att ge stöd, råd och hjälp till släktforskare. Dessutom ska föreningen följa medlemmarnas önskemål och arrangera intressanta, aktuella och givande aktiviteter.

SSffs forskarlokal
Folkuniversitetets lokaler, Storgatan 3, vån 6, endast hiss
151 72 Södertälje.

Medlemsavgiften
är 200 kronor, för familjemedlem som är folkbokförd på samma adress, 75 kronor. I medlemsavgiften ingår förbundsförsäkringen samt medlemstidningen Södertälje-Probanden.
SSffs PlusGironr 437 25 88-6

Öppet hus
helgfria tisdagar, se kalendariet, kl. 13.00-17.00 för alla, även icke medlemmar som önskar rådgivning och information om föreningen.
Torsdag kl. 13.00-17.00 öppet endast för medlemmar.
Erfarna ledare finns alltid på plats.

Nätanslutna datorer
med ett antal databaser och abonnemang för forskning.

Bibliotek
med uppslagsverk, fackböcker, tidningar m.m.
Tidningar från andra släktforskarföreningar sparas i 2 år.

Studiecirklar
för både nybörjare och mer erfarna forskare i samarbete med Folkuniversitetet.

Kamratcirklar
där deltagarna byter erfarenheter och själva bestämmer inriktning och teman.

Föreläsningar 
studiebesök och resor med folkhistorisk anknytning.

Södertälje-Probanden
medlemstidningen, utkommer fyra gånger per år. Tidningen innehåller intressanta artiklar, nya rön, råd, tips samt information om olika aktiviteter.

Sist, men inte minst
kommer Du hos oss i kontakt med likasinnade som villigt hjälper Dig om Du vill och gärna diskuterar släktforskarfrågor.

Välkommen till en aktiv förening!

 

Verksamhetsplan för Södertälje Släktforskarförening år 2017

Södertälje Släktforskarförening (SSff) främjar släktforskning och skall samla medlemmar med detta intresse. Föreningen skall införskaffa olika hjälpmedel som underlättar släktforskningen och bistår därigenom medlemmarna i deras forskning. SSff skall informera om föreningens verksamhet och genom detta också rekrytera fler medlemmar.

Styrelsen
- skall arbeta för att skapa möjligheter till evenemang i föreningens namn
- skall också verka för att föreningens namn ligger på mångas läppar. Detta genom att föreningen anordnar evenemang som vänder sig till allmänheten
- skall vårda samarbetet med Folkuniversitetet
- skall ha ett inplanerat möte med Folkuniversitetet 2 gånger om året
- skall delta i av förbundet anordnade Representantskapsmöten
- skall delta i förbundsmötet i augusti
- skall hålla sig uppdaterad om aktuell litteratur och nyutkomna CD/USB-databaser

Program- och utbildningsgruppen (PU-gruppen)
- skall planera och genomföra grundkurs och påbyggnadskurs i samarbete med Folkuniversitetet, genomförs dagtid, kvällstid och på helger
- skall planera och genomföra både grundkurs och påbyggnadskurs i Gnesta i Studiefrämjandets regi
- skall planera och genomföra både grundkurs och påbyggnadskurs i Trosa i Studiefrämjandets regi
- skall planera och genomföra olika former av DNA-möten både i Gnesta, Trosa och Södertälje
- skall arbeta för att hitta andra ämnen som kan göras till cirklar/kurser i föreningen
- skall arrangera föreläsningar med släktforskaranknytning
- skall engagera föreläsare på samma dag som årsmötet
- skall planera och genomföra Släktforskningens dag
- skall planera och genomföra forskardagar i Folkuniversitetets lokaler både vår och höst
- skall planera och arrangera information i Luna gallerian i januari och i tält på gågatan utanför Luna biblioteket i september. Aktiviteten kan ev. läggas under Kringelfestivalen
- skall delta på Folkuniversitetets Prova På-dag i januari och augusti
- skall planera och genomföra Öppet hus i Södertälje, två gånger per vecka
- skall planera och genomföra Öppet hus i Gnesta och Trosa en gång per månad
- skall planera och genomföra utställningar i biblioteket i Gnesta och Trosa

Informationsgruppen
- skall lämna uppgifter till tidningarna, Rötters Kalendarium och Kommunens Evenemangskalender för information om föreningen
- skall arbeta med hemsidan och fortsätta utvecklingsarbetet med denna
- skall verka för att rekrytera fler intresserade släktforskare till föreningens kurser och till föreningen i samband med de informationstillfällen gruppen ansvarar för
- skall hålla SSff uppdaterad på Facebook

Biblioteksgruppen
- skall informera om bibliotekets innehåll på olika sätt
- skall administrera ett 50-tal medlemstidningar från släktforskarföreningar
- skall ta hand om nytillkomna böcker och föra in dem i register över böcker som föreningen äger

Redaktionsgruppen
- skall planera, producera samt ge ut Probanden med 4 nr/år

Projekt
SSff skall arbeta för att få en grupp som tar hand om Axel Thedvalls materiel och gör något användbart av det.

Södertälje 20170131