Aktuellt

Sveriges dödbok nu online på Rötter

Du hittar Sveriges dödbok webb som årsabonnemang under rubriken Prenumerationer. Där finns den även i ett paket tillsammans med Sveriges Släktforskarförbunds magasin Släkthistoriskt Forum. 

www.rotter.se/prenumerationer

Prästerskapets undervisning kring hushåll, barn och äktenskap 1686–1770

Predikningar var ett av de viktigaste kommunikationsmedlen mellan präster och åhörare. De publicerades i postillor och i en ny avhandling undersöks vilka föreställningar om hushåll, barn och äktenskap som förmedlades i postillor 1686–1770.

Läst i Nättidningen Svensk Historia – läs mer här

Fler tillgängliga årgångar i KB:s tidningstjänst

Kungliga biblioteket har omarbetat tjänsten ”Svenska dagstidningar” och samtidigt sänkt gränsen för allmänt tillgängligt material från 115 år till 100 år.

Läst i Nättidningen Svensk Historia – läs mer här

Släktforska i Göteborg

Att följa anfäder och anmödrar som levt i Göteborg är lite annorlunda jämfört med övriga Sverige. Göteborgarna kunde själva välja vilken församling de skulle tillhöra. Församlingarna saknar husförhörslängder och det finns heller inga mantalslängder. Men tack och lov finns många andra ingångar till arkiven i Göteborg.

Läst i Nättidningen Svensk Historia – läs mer här

Svenska kyrkans utlandsförsamlingar under 1900-talet

Nu berättas för första gången utförligt historien om Svenska kyrkan i utlandet. 
I centrum står församlingarna i London, Paris, Berlin, Köpenhamn, Oslo, Helsingfors och Buenos Aires. De bildade vid sidan av sjömansvården och turistkyrkan grunden för den utlandskyrkliga verksamheten under nästan hela 1900-talet.

Läst i Nättidningen Svensk Historia – läs mer här