SVAR

Riksdagen har klubbat igenom att Riksarkivet får tio miljoner i extra anslag för att göra de digitala samlingarna tillgängliga utan kostnad. Det innebär att Riksarkivets digitala forskarsal SVAR blir gratis att använda från den 1 februari 2018.

Läst i Nättidningen Svensk Historia - Läs mer här

Arkivens dag 11 november

Den 11 november bjuder de svenska arkiven in till Arkivens dag för tjugonde gången.

I år är temat Synd och skam.

I arkiven finns ögonvittnesskildringarna, berättelserna från de som var där. De som brutit mot normerna och de som försökt bevara dem, finns ofta rikt representerade i arkiven.

Läst i Nättidningen Svensk Historia - Läs mer här

Ravensbrück-arkivet

På fredag den 27 oktober, öppnar en webbportal som gör Ravensbrück-arkivet fritt tillgängligt för allmänhet och forskare.
I arkivet finns upplevelser och lidanden från de som överlevde nazisternas koncentrationsläger dokumenterade för eftervärlden i ett världsunikt arkiv vid universitetsbiblioteket i Lund.

Läst i Nättidningen Svensk Historia - Läs mer här

Släktforskardagarna 2018

Släktforskardagarna år 2018 äger rum den 31 augusti – 2 september i Växjö och temat är: Migration.

Läs mer här www.sfd2018.se 

Släktforskningens dag 2018

Släktforskningens dag får nytt datum från och med 2018.

Efter stämmobeslut har förbundsstyrelsen nu fastställt den tredje lördagen i januari som nytt datum för Släktforskningens dag, vilket för nästa år innebär lördagen den 20 januari.

Nästa år, när Släktforskningens dag firas, lördagen den 20 januari, är temat Arkiv.