Släktforskardagarna 2016

Släktforskardagarna år 2016 är i Umeå den 20-21 augusti. Södra Västerbottens Släktforskare är värdförening i samarbete med förbundet och Nolia AB.

Temat är

Fjällen, skogarna, älvarna och människorna

Läs fortlöpande information här

TV-höst för släktforskare

TV-hösten bjuder på många program för släktforskare. Tablån innehåller underhållningsprogram, tv-sända föreläsningar och dokumentärer som bygger på släktforskning ...

Läs mer på Rötter

Stadsarkivet-Liljeholmskajen

De delar av Stadsarkivet som idag finns i Frihamnen kommer att flytta till Liljeholmskajen när bergrumsarkivet är klart.
Stockholm stad köper loss en bit, av Vin & Sprits gamla bergutrymmen, för ändamålet.
Om beslutet går i lås under slutet av november i år, kan arkivet vara klart om tidigast fyra år.

Läst i Tidningen Liljeholmen/Älvsjö nr 46

Cirklar för SSffs medlemmar

Våra vanligaste databaser
Arkiv Digital, SVAR, Ancestry inklusive emigrantdelen, dödskivan och folkräkningarna

Mycket har hänt med databaserna under 2015. Fler uppgifter, fler sökvägar, nya layouter etc. Det är viktigt att vara uppdaterad och att kunna utnyttja finesserna.
Det finns många små knep som är bra att känna till.
Preliminär avgift för föreningens medlemmar 200 kr.
Kursen startar så snart vi har 8 deltagare. 5 sammankomster.

Våra vanligaste registreringsprogram för din släktforskning
MinSläkt, Disgen, Ancestry/Family Tree Maker, GeniaNet samt att göra Gedcomfiler

Även registreringsprogrammen har utvecklats, förenklats och på olika sätt förbättrats under senare tid. Håll dig ajour så att du kan utnyttja finesserna.
Vi går även igenom hur man via Gedcomfiler för över inlagt forskningsmaterial till annat program. Ex.vis från Disgen till MinSläkt eller Ancestry och vise versa.
Efter denna genomgång kan du lättare hitta det/de program som passar dig bäst.
Preliminär avgift för föreningens medlemmar 200 kr. Kursen startar så snart vi har 8 deltagare. 5 sammankomster.

Anmälan till cirklarna: Kristina Ringel, 0158-605 43 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

OooOooOooOooO

Det har inkommit önskemål om att starta en kamratcirkel som behandlar mantalslängder, bouppteckningar och domböcker

En kamratcirkel är som oftast en cirkel utan betald ledare. D.v.s. ledaren är en i kamratcirkeln som har till uppgift att hålla ihop cirkeln, vara sammankallande och sköta den administrativa delen mot Folkuniversitetet.
Ledare väljs vid första mötet.
Cirkeldeltagarna bestämmer helt själva vilka ämnen som skall behandlas, hur många gånger man skall träffas, vilka studiebesök som skall göras och hur detta skall gå till.
Deltagarna kan också hyra in föreläsare och/eller anlita någon inom föreningen som man anser vara duktig i ämnet.
Ev. kostnader för detta delas mellan deltagarna.
Medlemmarna i en kamratcirkel debiteras endast en låg administrativ terminsavgift på 60 kr.
Start så snart vi har 8 deltagare.

Anmälan till kamratcirkeln och ett första informationsmöte: Gunnar Engström 070 342 69 44 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Föredrar du dag- eller kvällstid?

Släktforskningens dag 2016

DNA - blir temat för nästa års Släktforskningens dag
den 19 mars 2016.