Kartutskrift - Lantmäteriet

Är du intresserad av kartor? Prova ett tips från en medlem. Tjänsten gör det enkelt att skriva ut en karta i pdf-format över önskat område i skala 1:50 000.

 klicka på https://kartutskrift.lantmateriet.se/

 klicka på ”Om tjänsten” längst ned på sidan …

DNA-projekt i Ukraina

DNA-projekt skall undersöka svenskbybornas ursprung.

Var tionde gotlänning sägs ha rötter i Gammalsvenskby i Ukraina men varifrån kommer svenskbyborna? Den frågan skall ett DNA-projekt försöka svara på.

Läs mer i Nättidningen Svensk Historia 

och läs artikeln från P4 Gotland

DNA kartläggs i Värmland

I norra Värmland pågår ett DNA-projekt med syfte att kartlägga den skogsfinska befolkningen. Projektet sträcker sig över finnskogen i norra Värmland och Hedmarks Fylke i Norge.
Hittills har ca 900 personer låtit testa sig.

Läst i Nättidningen Svensk Historia - läs mer här