DNA kartläggs i Värmland

I norra Värmland pågår ett DNA-projekt med syfte att kartlägga den skogsfinska befolkningen. Projektet sträcker sig över finnskogen i norra Värmland och Hedmarks Fylke i Norge.
Hittills har ca 900 personer låtit testa sig.

Läst i Nättidningen Svensk Historia - läs mer här

Digitala forskarsalen - SVAR

Riksarkivets Digitala Arkiv kan bli gratis.

I Nättidningen Svensk Historia nr 48-49 står att läsa om att igår beslutade regeringen att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till ......
- Särskilt glad blir jag förstås av viljan att det digitaliserade kulturarv som vi förvaltar skall bli fritt tillgängligt för alla. Det är också roligt att konstatera att så många av bedömningarna och förslagen är så positiva för Riksarkivet och att arkivväsendet beskrivs som en viktig och intregrerad del av kulturarvet, säger riksarkivarie Karin Åström Iko ......

Läs mer här i Nättidningen Svensk Historia

Släktband i Sveriges Radio

Nu är det dags för säsongsstart av radioprogrammet "Släktband"

Första avsnittet i den nya säsongen sänds på måndag den 21 november, kl. 10.35 i P1. Temat är "Människor som ......"

Läs mer på Rötter

Indelta soldater

Över en halv miljon uppgifter om svenska, indelta soldater finns nu sökbara i Centrala Soldatregistret. Därmed återstår "bara" mellan 100 000 och 150 000 soldater att registrera, uppskattar Björn Lippold, som startade projektet 1983.

Läs mer här i Nättidningen Svensk Historia