Indelta soldater i databas

Centrala Soldatregistrets databas har uppgraderats och innehåller nu över 510 000 indelta soldater från Skåne till Norrland åren 1682-1901. Eftersom även i många fall föräldrar, hustru och barn registrerats beräknas det finnas cirka 3 miljoner personer i basen.

Läs mer här i Nättidningen Svensk Historia

Nyheter fria för alla

Snart kommer samtliga svenska dagstidningar från åren 1734–1906 att finnas tillgängliga på nätet, fria för alla att läsa och ladda ner.
Tack vare en donation på 30 miljoner kronor från forskningsstiftelsen Arcadia kan Kungliga biblioteket och Riksarkivet digitalisera hela återstoden av det upphovsrättsligt fria svenska pressarvet.

Läst i Nättidningen Svensk Historia – Läs mer här

Enskilda arkiv

Som arkivland är Sverige närmast unikt. I andra länder finns få motsvarigheter till de organisationer som har till syfte att bevara och tillgängliggöra arkiv från föreningar och verksamheter.
Boken Enskilda arkiv är både ett stöd i ordnings- och förteckningsarbetet och en guide i bevarandefrågor av arkivhandlingar.

Läst i Nättidningen Svensk Historia – läs mer här

DNA har blvit big business

DNA-tester har blivit en av de snabbast växande branscherna i världen. Antalet personer som låter testa sig för att få reda på mer om sitt ursprung ökar kraftigt för varje år. Men det finns företag som är mindre seriösa och resultatet är ofta svårtolkat.

Läst i Nättidningen Svensk Historia - Läs mer