Släktforskningens dag och Folkuniversitets Prova på-dag

Posted in Aktiviteter 2018

Lördagen den 20 januari 2018 - Släktforskningens dag, firas över hela landet, från och med i år, i slutet av januari. Årets tema var Arkiv.

De besökande fick möjligheten att höra ett föredrag om vilka möjligheter det finns att söka historien digitalt om soldaten eller barnhusbarnet bland sina anor.

Daniel Åstrand från KSK, Södertälje stadsarkiv, berättade om vilka skatter som finns i deras arkiv - historiska kartor, fattigvårdsstyrelsens protokoll, betyg och klasslistor ...

Parallellt deltog SSff vid Folkuniversitetets Prova på-dag i Folkuniversitetets lokaler. Besökarna fick en lättsmält information om hur man släktforskar och kunde samtidigt prova några databaser.

Entusiasmen var stor för de resultat en del besökare, som hade uppgifter med sig, fick fram. Så gott som samtliga grundkurser i släktforskning blev fullbelagda.

Vi som fick möjlighet att lotsa de nyfikna besökarna fram till en början av deras släktforskarbana vände hem efter dagens slut, med en känsla av en lyckad dag.


Släktforskning i Lunagallerian

Posted in Aktiviteter 2018

Lördagen den 13 januari 2018 hade vår förening information om föreningen och släktforskning i Lunagallerian.

Informationsmaterialet väckte nyfikenhet bland besökande i Gallerian. Många stannade och frågade intresserat om släktforskning, om var vår förening har Öppet hus och om våra kurser i släktforskning tillsammans med vår samarbetspartner Folkuniversitetet, Storgatan 3.

För oss som höll i informationen om släktforskning var det, som det brukar vara, en innehållsrik dag. Intresset för DNA i släktforskningen sprider sig.
Många av besökarna frågade om föreningen kommer att ha fler DNA-topsningar. Vi kunde med glädje informera om att DNA-topsningen kommer att fortsätta.

Håll utkik här på föreningens hemsida, www.sodertaljeslaktforskarforening.se

Introduktion och DNA-topsning

Posted in Aktiviteter 2017

Torsdagen den 30 november 2017 genomfördes en DNA-topsning.

De flesta av de som föranmält intresse kom och genomförde topsningen.
Information gavs om de olika typerna av DNA test som finns. Samtliga valde att köpa Family Finder i steg 1

Nu ser vi fram emot nästa tillfälle med förmånligt pris för DNA-topsning.
Du kan föranmäla dig för att bli kallad när tillfälle ges nästa gång. Håll dig informerad via vår hemsida.