Kom igång med mtDNA - webbkurs

Postat i Aktiviteter 2018

Tisdagen den 20 februari 2018 genomfördes en genomgång av mtDNA - för medlemmar som testat sitt mtDNA hos företaget FamilyTreeDNA (FTDNA) och vill förstå sitt resultat.

Resultatet från testet av mitokondrie-DNA (som ärvts från mamma, mormor o.s.v.) ger möjlighet att följa sin mödernelinjes vandring genom tusentals år och att bekräfta släktforskning.
Informationen gällde valda delar av webbkursen ”Kom igång med mtDNA”

Efter denna startträff fick de närvarande tillgång till materialet/kursen från DNA Academy
för självstudier på hemmaplan.

Föreläsning - Om fröken Frimans tid

Postat i Aktiviteter 2018

Söndagen den 18 februari 2018 föreläste släktforskaren Elinor Elmborg om

Min farmor på fröken Frimans tid

Ann Margret Holmgren, född 1850, var en av de främsta aktivisterna i rösträttsrörelsen i början av 1900-talet.

Ann Margret var dotter till Nils Tersmeden, levde 1795-1867, en framsynt man som bejakade att Ann Margret och hennes syskon fick en gedigen utbildning inte i skola men av guvernanter och informatorer.
En grand tour på 9 månader, år 1863, för utbildning i Europa, tillförde självklart flera språk och kontaktnät.

Hon gifte sig när hon var 18 år med Frithiof Holmgren, som var 19 år äldre. Paret fick 9 barn.

Ann Margrets stora intresse var att föra kvinnans sak i samhället genom att bl.a. vara redaktör för Verdandis småskrifter, medverka i föreningen Kvinnor för fred och hennes arbete i rösträttsrörelsen. Hon hade ett rikt nätverk, vilket innehöll de ledande i Sverige. Ann Margret höll föredrag i Socialdemokratisk Kvinnoklubb i Stockholm. Hon var med från start av Föreningen för kvinnans politiska rösträtt FKPR.

Föreläsningen var mycket intressant. Som åhörare var det lätt att känna att Ann Margret var en kvinna som har haft stor betydelse för kvinnor, då, nu och i framtiden.

Släktforskningens dag och Folkuniversitets Prova på-dag

Postat i Aktiviteter 2018

Lördagen den 20 januari 2018 - Släktforskningens dag, firas över hela landet, från och med i år, i slutet av januari. Årets tema var Arkiv.

De besökande fick möjligheten att höra ett föredrag om vilka möjligheter det finns att söka historien digitalt om soldaten eller barnhusbarnet bland sina anor.

Daniel Åstrand från KSK, Södertälje stadsarkiv, berättade om vilka skatter som finns i deras arkiv - historiska kartor, fattigvårdsstyrelsens protokoll, betyg och klasslistor ...

Parallellt deltog SSff vid Folkuniversitetets Prova på-dag i Folkuniversitetets lokaler. Besökarna fick en lättsmält information om hur man släktforskar och kunde samtidigt prova några databaser.

Entusiasmen var stor för de resultat en del besökare, som hade uppgifter med sig, fick fram. Så gott som samtliga grundkurser i släktforskning blev fullbelagda.

Vi som fick möjlighet att lotsa de nyfikna besökarna fram till en början av deras släktforskarbana vände hem efter dagens slut, med en känsla av en lyckad dag.