Forskardag

Posted in Aktiviteter 2017

Söndagen den 29 oktober 2017 träffades vi för årets tredje forskardag för medlemmar.

Ett nätverksfel gjorde att det tog en stund att komma igång med forskningen. Alla som hade dator med sig kunde dela nät med sina telefoner vilket gjorde det möjligt att genomföra dagen.

Gunnar Engström kom kl. 13.00 och visade oss hur man kan använda Ancestry.

Meningen med forskardagen är att var och en forskar på eget materiel och att vi hjälper varandra när något knepigt uppstår.
Vi får dessutom kortare genomgångar av fakta när någon av deltagarna delar med sig av sina erfarenheter.

Detta är en aktivitet som är populär och vi som är ledare lär oss och har minst lika roligt som deltagarna.

Kom igång med Family Finder - webbkurs

Posted in Aktiviteter 2017

Lördagen den 14 oktober 2017 genomfördes en introduktion till webbkursen Family Finder, som var en repris sedan i våras. 

Kursen var avsedd för medlemmar som testat sig hos FTDNA och vill förstå det resultat de fått.

De medverkande fick också hjälp att ställa in sina konton, lägga upp släktträd, jämföra o.s.v.

Föreläsning av Gunnar Engström

Posted in Aktiviteter 2017

Tisdagen den 10 oktober 2017 föreläste släktforskaren Gunnar Engström om

Folkliv och utveckling i Sverige under 250 år

Var det bättre förr?
Gunnar berättade om människornas flyttning från landet till staden, inrikes pass och lösdriveri, om brott och straff med påföljderna, aga, kyrkans strävan för läskunnighet och om skolan.
Myndighetsålder och rösträtt, löner, lagstadgad minibostad, om dasset som inte bara var en skitsak utan även förhandlingarnas rum, om giftermål, om skråväsendet, om arbetarrörelsen, lantmännen och föreningsbankerna.
Han berättade om kloka gummor och gubbar och deras vetskap om medicinalväxter, om tröskningens utveckling, om industriutvecklingen, torrlagda sjöar, vägarnas utveckling.
Kurirposten ex.vis som 1865 gick i en hastighet av 10 km/tim, att sträckan Stockholm-Nyköping tog 2 dygn.
Hela Sverige fick standardtid år 1879.

Intresset för föreläsningen var stort och lokalen var fullsatt.
Gunnar framförde föreläsningen på ett fängslande och intressant sätt. Vi fick lära oss många intressanta saker om hur det var förr!