Kom igång med Y-DNA - Webb-kurs

Postat i Aktiviteter 2017

Lördagen 23 september kom medlemmar som testat sitt Y-DNA hos företaget FamilyTreeDNA (FTDNA) och vill förstå sitt resultat.

Resultatet från ett Y-DNA-test som ger möjlighet att bekräfta faderskap, spåra släkten i tiden före de skriftliga källorna och att följa fädernelinjens väg över tusentals år.

Nu efter kursen, känner deltagarna till viktiga begrepp och funktioner och kan hitta information om sitt resultat och kan placera in sig i det stora världsomspännande Y-DNA-trädet.

Vi gick igenom valda delar av webbkursen "Kom igång med Y-DNA" med denna information kan var och en, idka självstudier på hemmaplan.

Föreläsning - Fiende kommer rätt nu iland!

Postat i Aktiviteter 2017

Föreläsning - del 2 i serien om Södertäljes tre epoker

Tisdagen den 12 september, hade Tina Westerlund en medryckande föreläsning om

Fiende kommer rätt nu iland!

Tina gjorde Täljes historia levande och berättade om dess svåra tid på 1700-talet.

Sent våren 1710 kom ett fartyg till Stockholm med pesten ombord. Pesten drabbade även Tälje som redan involverats i rysshärjningarna.
Efter pesten sjönk invånarantalet, av 120 borgare dog 53. Situationen för invånarna i Tälje var mycket svår.

De ryska trupperna som slog läger vid Igelstaviken brände ner en tredjedel av staden. Dock skulle kyrkor skonas, vilket var en order av Peter den Store.

Karl XII ville inte sluta någon fred. Trots detta fördes sommaren 1718 hemliga för­handlingar på Åland med svensken Georg Heinrich von Görtz, Karls mäktige minister.
Så småningom när Karl XII dött, hämtades Görtz hem till Sverige igen av Ulrika Eleonora och Fredrik den I, för rättegång och straffades med döden för sitt sätt att sköta sin uppgift.


I det förstörda Tälje hade det gamla rådhuset bränts ned och återuppbyggdes under kaotiska förhållanden. Vilket gjorde att återuppbyggnaden tog åtskilliga år. Det var den viktigaste offentliga byggnaden och näst efter kyrkan var det den största i staden. 

Fortsättning följer i del 3 av föreläsningsserien.

Gågatan 2017

Postat i Aktiviteter 2017

Den 9 september 2017 genomförde föreningen den uppskattade aktiviteten - släktforskning på Gågatan.

Till vår stora glädje stod vädret oss bi. Dessutom var informationstältet placerat nära uppgången till Folkuniversitetets lokaler, Storgatan 3, där SSff hade Öppet hus på vån 6.

Informationstältet besöktes av många intresserade som önskade information om hur de kan komma igång med sin forskning.
I år kunde de som så önskade efter informationen i tältet, fortsätta upp till vån 6 och SSffs Öppet hus för att få ytterligare hjälp och råd för att kunna börja söka sina anor.

Vi som var med från föreningen hade en rolig och härlig dag!