Föreläsning - Fiende kommer rätt nu iland!

Postat i Aktiviteter 2017

Föreläsning - del 2 i serien om Södertäljes tre epoker

Tisdagen den 12 september, hade Tina Westerlund en medryckande föreläsning om

Fiende kommer rätt nu iland!

Tina gjorde Täljes historia levande och berättade om dess svåra tid på 1700-talet.

Sent våren 1710 kom ett fartyg till Stockholm med pesten ombord. Pesten drabbade även Tälje som redan involverats i rysshärjningarna.
Efter pesten sjönk invånarantalet, av 120 borgare dog 53. Situationen för invånarna i Tälje var mycket svår.

De ryska trupperna som slog läger vid Igelstaviken brände ner en tredjedel av staden. Dock skulle kyrkor skonas, vilket var en order av Peter den Store.

Karl XII ville inte sluta någon fred. Trots detta fördes sommaren 1718 hemliga för­handlingar på Åland med svensken Georg Heinrich von Görtz, Karls mäktige minister.
Så småningom när Karl XII dött, hämtades Görtz hem till Sverige igen av Ulrika Eleonora och Fredrik den I, för rättegång och straffades med döden för sitt sätt att sköta sin uppgift.


I det förstörda Tälje hade det gamla rådhuset bränts ned och återuppbyggdes under kaotiska förhållanden. Vilket gjorde att återuppbyggnaden tog åtskilliga år. Det var den viktigaste offentliga byggnaden och näst efter kyrkan var det den största i staden. 

Fortsättning följer i del 3 av föreläsningsserien.

Gågatan 2017

Postat i Aktiviteter 2017

Den 9 september 2017 genomförde föreningen den uppskattade aktiviteten - släktforskning på Gågatan.

Till vår stora glädje stod vädret oss bi. Dessutom var informationstältet placerat nära uppgången till Folkuniversitetets lokaler, Storgatan 3, där SSff hade Öppet hus på vån 6.

Informationstältet besöktes av många intresserade som önskade information om hur de kan komma igång med sin forskning.
I år kunde de som så önskade efter informationen i tältet, fortsätta upp till vån 6 och SSffs Öppet hus för att få ytterligare hjälp och råd för att kunna börja söka sina anor.

Vi som var med från föreningen hade en rolig och härlig dag!

Folkuniversitetets Prova på-dag

Postat i Aktiviteter 2017

Lördagen den 2 september arrangerade Folkuniversitetet sin Prova på-dag för att ge ett smakprov på de aktiviteter Folkuniversitetet erbjuder.
Inflyttningen till Storgatan 3 firades samtidigt.

Vår förening bidrog till aktiviteterna genom att ha drop-in i Öppet hus. Många intresserade av släktforskning kom och ställde frågor.

Nästan alla besökare anmälde sig till grundkurs i släktforskning, vilket är fantastiskt kul.

Ingen av de närvarande behövde gå hem utan att få svar på frågorna om sina anor. Det är lätt att känna lockelsen att lägga släktforskningens pussel.

Ytterligare en givande dag vid Öppet hus.