Genomförda aktiviteter

Studiebesök på Krigsarkivet

Den 22 maj genomfördes ett studiebesök på Krigsarkivet i Arninge.

Guiden Malin Joakimsson började med att berätta om Riksarkivet som bildades är 1618 av Axel Oxenstierna. 
I arkivet finns 23 hyllmil med dokument. Krigsarkivet har funnits i Arninge som en del av Riksarkivet i fyra år.
Malin visade olika pappersdokument, dels sådana som är digitaliserade och dels sådana som man måste beställa kopia av. 
Hon visade bland annat en bok med generalmönsterrullor, handlingar som rörde torpsyneprotokoll, en häradskarta där soldattorp och officersboställen fanns utmärkta. Hon nämnde också böcker som belyser militärlivet.
 
Som avslutning visade Malin hur man söker digitaliserade dokument. 
Efter guidningen stannade några kvar för att forska på eget material.

Södertälje Stadsarkiv - Daniel Åstrand informerade

Daniel Åstrand var hos SSff torsdagen den 14 mars 2024 och informerade om innehållet i Södertälje Stadsarkiv.

Södertälje Stadsarkiv är uppdelat på två adresser, Heijkensköldska Gården och Mariekällskolan.

Handlingar från föreningslivet finns i Föreningsarkivet och innehåller många föreningars olika handlingar, ex.vis medlemsförteckningar, från respektive verksamheter.

Exempel på arkiverade handlingar
Fattigvården, fosterbarn, bouppteckningar, handlingar rörande skolor inklusive betyg, skolorna i de gamla socknarna, examenskataloger m.m.
Kartor, den äldsta från 1600-talet. 
En guldgruva med andra ord.

För att få veta vilka handlingar och ta del av handlingarna som arkiverats är mail eller telefonkontakt bästa sättet att få veta var handlingarna man söker finns och för att avtala tid, så att handlingarna finns framplockade.

Efter informationen om Södertälje Stadsarkiv fick vi se foton från Södertälje som Berth Ahlborg samlat under många år. Många aha blev det och nostalgin flödade.

Vad finns det om våra anor i en dombok och var hittar man domböckerna

Idag var släktforskaren Eivor Grafsund hos SSff och berättade om var domböckerna finns, vad du kan hitta i dem, vad man kan lära sig och hur man läser dem.

Vi fick bland annat lära oss att man bland många olika sorters förseelser kan hitta okända fäder i domböckerna.
Eivor visade exempel från år 1693 …

Ett av många sätt att lära känna sina anor.