Genomförda aktiviteter

Från Johan den III till hertig Karl

Söndagen den 23 februari 2020 föreläste Lars Olsson om Abraham Andree Angermannus född ca 1540 i Sidensjö, Ångermanland.

Abraham är en ana till Lars, 14 generationer tillbaka i tiden.

Lars berättade om hur Abrahams liv påverkades av de 5 kungar som regerade under Abrahams hela livstid. Deras olika sätt att regera och att prägla Sverige.
Abraham gick i skolan i 10 år både i Sverige och Tyskland. Han avlade magisterexamen på universitetet. Var skolrektor och kyrkoherde i Stockholm.

Han gifte sig 1572. Avsattes som skolmästare och predikant och tillfångatogs för sina åsikters skull.
Han skulle ställas inför rätta år 1583 men lyckades fly redan 1582 till Tyskland där han vistades i 10 år. Han blev ärkebiskop och senare avsatt. Karl den IX iscensatte flera rättegångar mot Abraham men lyckades inte få honom fälld.

Abraham dog i fångenskap år 1608. Familjen och prästerskapet ville att han skulle begravas vid Uppsala domkyrka. Värdigt för en man med hans ideologiska och yrkesmässiga storhet. Så blev det inte.
Karl den IX beslutade att Abraham skulle begravas i den oansenliga sockenkyrkan Kärnbo.

Abraham var en av de främsta personerna bakom Uppsala mötes beslut, ett avgörande möte för Sveriges historia.

 

Lars delade med sig av var han funnit all den information från 1500-1600-talet som han presenterade om Abraham.

Det var en fantastisk berättelse om en man som verkligen fick känna av hur det blev när han stod för sina åsikter och sin tro.

Släktforskningens dag och Folkuniversitetets Prova på-dag

hölls lördagen den 18 januari 2020.

I släktforskningens värld var det Släktforskningens dag också och föreläsningen av Bert Koskinen tog upp temat för dagen

Officerare och soldater - deras liv och bostäder

Det blev en uppskattad resa i allas vår historia.

Program under Folkuniversitetets Prova på-dag bestod också i en utställning om officerare och soldater, information om släktforskning med tips och råd.
Information gavs om DNA och möjlighet att topsa sig fanns.

Forskar andra på din släkt? Det svaret är många nyfikna på och de fick svar under dagen.

Ännu en lyckad dag med många besökare.

Forskardag - tema emigrantforskning - för medlemmar

Lördagen den 16 november 2019 hade föreningen forskardag och följde upp temat från tisdagens föreläsning av Fredrik Mejster.

Några av oss, som inte hade emigrantforskningen för ögonen denna dag forskade på våra anor i Sverige och några av oss hade frågor om DNA.

Det är ”det fina” med forskardag att man troligen kan få hjälp med lite av varje eftersom vi är flera stycken som gärna hjälper varandra.
Det är roligt att träffas och kunna lösa forskningsknutar.