Begränsad verksamhet p.g.a. Coronaviruset

Verksamheten i Södertälje Släktforskarförening kommer att ske digitalt hela våren. Den ordinarie verksamheten återupptas när Folkhälsomyndigheten ger klartecken.