Aktiviteter 2016

DNA-test

Torsdag den 15 december 2016 genomfördes en DNA-test.
Med kort varsel via e-post till medlemmarna som innehar e-post kunde ett DNA-test genomföras före jul. Anslutningen blev över förväntan.

DNA - Hur kommer jag vidare?

Södertälje Släktforskarförenings DNA-träffar, under hösten, visade sig ha givit en god förståelse för innehållet i dagens DNA-föreläsning.
Den 22 november 2016 föreläste fil.kand. Magnus Bäckmark i ämnet. Magnus har sedan år 1998 varit heltidsverksam som uppdragssläktforskare och har följt de senaste årens utveckling av möjligheterna för DNA-jämförelse i släktforskning med intresse. Han har på eget förlag gett ut "Genvägar - praktisk handledning till DNA-jämförelse i släktforskning".
DNA-jämförelse ger möjlighet att klarlägga släktsamband mellan nu levande människor samtidigt som den ger ledtrådar till din historia 10 000-tals år tillbaka i tiden.
Magnus gav pedagogiska förklaringar till hur resultaten skall läsas och värderas. Han tipsade även om verktyget ADSA, som kan laddas ned till datorn från www.dnagedcom.com för att ytterligare hjälpa till med tolkningen av träffarna från Family Finder och på så sätt ringa in släktgrupper. Läs mer instruktioner på Magnus sida www.gronastubben.se 
Möjlighet gavs till allmänna frågor och kring personliga resultat.

Föreläsningen var mycket givande och välbesökt.

DNA-resultat

För att tillsammans hjälpa varandra att tolka och gemensamt bygga upp en kunskapsbank kring våra DNA-resultat har medlemmarna getts möjlighet att träffas i kamratcirklar, (KC).
Intresset blev stort och av den anledningen behövde föreningen skapa tre KC med samma innehåll. Det blev två KC över 3ggrx3 timmar och en KC heldag, 15/9x3, 27/10x3 och 23/10 heldag.
Innehållet blev bl.a. vad jag ska titta på - vad de olika resultaten betyder - behöver jag komplettera med ytterligare test - vilka grupper på nätet det är bra att vara delaktig i - hur kontaktas eventuella släktingar.
Alla som deltog var inloggade på sina respektive konton hos Family Tree DNA.

Dessa träffar är en bra föreberedelse inför Magnus Bäckmarks kvällsföreläsning den 22 november 2016.

Hur kommer jag vidare? 

Se Kalendarium