Genomförda aktiviteter

Pappa vem är du?

Christina Sagersten föreläste digitalt om sin bok ”Pappa vem är du? Lös din släktgåta med DNA” den 30 september 2021.
Vi fick en intressant och ingående berättelse om vad DNA-forskning är och vad man som vetgirig forskare måste tänka på och ta ställning till. Det vilar ett stort ansvar på den som upptäcker det oväntade.

Etik – Oväntade resultat – Känslor – Juridik – Tålamod - m.m.

1710 - Pestens år

Tina Westerlund föreläste digitalt om ”1710 – Pestens år” den 24 april 2021 i samband med föreningens årsmöte.

Tina berättade om hur Södertälje redan från början av Södertäljes historia hade möjlighet att bli huvudstad i Sverige. Läget, vägarna och vattnet som redan fanns i Södertälje.
Men det blev inte så eftersom Axel Oxenstiernas planer för Stockholm i början av 1600-talet fick ta överhanden.

Efter mitten av 1600-talet kom smittan åter år 1710 och slog till i Europa, Sovjet och Polen.

Några personer vid en ilandstigning förde smittan med sig och pesten slog hårt mot Södertäljes befolkning, som redan led av missväxt.

Urban Hjärne, läkare i dåvarande motsvarighet till Folkhälsomyndigheten, i sällskap med prominenta personer i Stockholm flydde till Bergslagen för att sätta sig i karantän.
Många bestämmelser kom för att stävja pesten, såsom förbud för stora sammankomster. Begravning skulle ske omedelbart. Dörrar i pesthus spikades igen oavsett att det fanns personer kvar i huset.
Staketet runt Södertälje med tullar stängdes för att hindra smittan att komma in.
På grund av restriktionerna som även gällde handeln blev armodet stort och förfallet bredde ut sig.

Pesten pågick i ett par år och flyttade runt i landet. Kuststäder klarade sig sämre. I Stockholm och Södertälje dog ca 40% av befolkningen. Pesten återkom med ca 10 års mellanrum.
Pesten spreds av råttor och loppor som hade bakterien. Bakterien upptäcktes i slutet av 1800-talet och botas idag med antibiotika.

En intressant föreläsning om pestens härjningar i Sverige som får åhörarna att jämföra …

Samrådskonferens i Uppsala

Sveriges Släktforskarförbund bjöd in till samrådskonferens i Uppsala den 7 och 8 mars 2020

Södertälje Släktforskarförening var representerad vid konferensen. Upplägget för konferensen var att de närvarande representanterna för släktforskarföreningarna i Sverige skulle diskutera i 4 grupper om

Arkivutredningen och dess konsekvenser på sikt, utredningens betänkande Härifrån till evigheten (SOU 2019:58).

Förbundets ekonomi, inkomstkällorna är medlemsavgifter och försäljning. 
Fritt fram för nya idéer om ex.vis nya produkter.

Samspelet mellan föreningarna och förbundet 
Når informationsbrev från förbundet fram? Hur många använder förbundets hemsida www.rotter.se
Regionala träffar

Hur digitaliserade släktutredningar ska kunna bevaras för eftervärlden.
DIS har redan en ordning för detta men bara för medlemmar.