Genomförda aktiviteter

Mannen med järnhanden - och andra profiler i Enhörna

Torsdagen den 11 november 2021 föreläste författaren Tina Westerlund om

Mannen med järnhanden - och andra profiler i Enhörna

Casper Kenig kom som 17-åring till Sverige från Tyskland. Han klättrade på karriärstegen hos flera kungar och år 1638 förlänades han Lina gård och adlades till Lilliecrona. En sentida ättling till honom var skådespelaren Torsten Lilliecrona.

På 1600-talet ägdes Horns säteri av Peder Falck adlad Silfversparre. Hans hustru förskingrade förmögenheten och Kronan tog tillbaka gården.

År 1773 kom Isac Reinhold Blom som 11-åring till Äleby prästgård. Efter juridiska studier i Strängnäs och en karriär som poet satt han som ledamot på stol nr 12 i Svenska akademin och var dess ständige sekreterare.

Bengt Ekehielm, född Baaz är stamfader till Ekensbergs gård. Han adlades år 1647. Hans dotter Sigrid ärvde Ekensberg. Hon var gift tre gånger och blev allt mer förmögen vartefter makarna dog. Hon ägde bl.a. Bofors.

Anton Günther Kamsten börjar som stalldräng och avancerar. Han adlas till Güntherfeld och blir förlänad Lövsta gård i Ytterenhörna.
Han följde flera kungar och fick år 1702 båda sin händer bortskjutna. Han skaffade två nya proteser av järn i Frankrike. Han fortsatte att kriga och blev krigsfånge i Ryssland. Efter frigivningen bodde han mestadels på Strömsholm.

Intressanta berättelser om kostsamma karriärer i Enhörna.

Forskardag tema okänd fader och DNA - för medlemmar

Forskardagen genomfördes lördagen den 23 oktober 2021

En fantastisk dag med många nya rön och kunskaper!

Vi fick en genomgång av hur Lars Andersson, tre olika personer med snarlika födelsedatum som geografiskt levde i närheten av varandra kunde identifieras trots att inskrivningen i husförhörslängden inte kunde hjälpa till, snarare tvärtom.

Vi fick information om What are the Odds (Wato) med en demonstration av DNA Painter.
Inmatningen som gjordes, var ett autentiskt fall, visade vägen till det lyckade resultatet. Den okände, inte förut misstänkte, fadern hittades.

Vi fick också ta del av en släktforskning som pågått i många år i Sverige och USA, där Josefinas, född 1868, okände fader var målet.

Vi fick också veta hur den film som möjliggörs på FTDNA under din inloggning, fungerar.
Programmet räknar ut hur din haplogrupp har spridit sig i världen och vem den kan höra ihop med, ex.vis Benjamin Franklin, 1706-1790.

Det blev även tid till egen forskning och DNA-hjälp.

En lyckad dag!

Forskardag - Släktforskarnyheter 2020-2021

Forskardagen genomfördes lördagen den 9 oktober 2021.

Efter 1,5 års pandemirestriktioner startade höstens aktiviteter med forskardag om vad som har hänt i de oftast använda databaserna.

Nyheter och uppdateringar i ArkivDigital, Riksarkivet/Digitala forskarsalen, Disgen, FTDNA, MyHeritage och Ancestry.
Det fanns ambitioner att hinna med fler databaser men tiden räckte inte till.

Vid ett sammanträffande efter så lång tid, blev det självklart även andra diskussioner och berättelser, vilket mottogs med stor glädje.

Vi som deltog bjöds på för- och eftermiddagskaffe. På eftermiddagen med tårta för att riktigt fira återseendet.

Äntligen kan vi träffas igen, fantastiskt!