Genomförda aktiviteter

Folkuniversitetets Prova på-dag år 2023

hölls lördagen den 2 september 2023.

SSff informerade om släktforskning och släktforskningskurser samt informerade om hur DNA kan användas i släktforskningen.

Flera besökare hade frågor om sina mor- och farföräldrar och till stor lycka kunde frågorna besvaras efter slagningar i olika databaser. Tillvägagångssättet att reda ut frågorna skapade stor nyfikenhet för släktforskning.

Det var trevligt att möta besökarna och att få svara på frågor om släktforskning och DNA.

Folkuniversitetet bjöd på kaffe och bröd.

Ännu en lyckad dag med besökarna.

Släktforskardagarna år 2023

Den 28 augusti 2023

Årets släktforskardagar hölls i Östersund och SSff hade två representanter på årsstämman.

På mässan i Östersund fanns många utställare och möjlighet att höra många intressanta föreläsningar. Mässan var i Folkets Hus.
Banketten på kvällen med många prisutdelningar och underhållning, hölls på Gamla Teatern vid Gustav III:s torg.

Det är alltid lika roligt att träffa och se ”gamla" bekanta från de deltagande släktforskarföreningarna.

År 2024 äger släktforskardagarna rum i Malmö i Baltiska Hallen.

Tack Jämtlands Lokalhistoriker & Släktforskare för årets arrangemang.

Valloner och smeder - föreläsning av Ulf Berggren

Torsdagen den 13 april 2023

Författaren och släktforskaren Ulf Berggren berättade om hur han på ett gediget sätt har gått på djupet med sin forskning i de olika källor man har nytta av när släktforskningen gäller smeder och valloner.
Ulf gav exempel på vad man kan hitta om anorna samt visade ur databasen Vallon-CD upplaga 6 för valloner och ur databasen FFS Smed 12 för smeder.

Ulf berättade om böcker i ämnet och databasen Hammartingsskivan. En databas med renskrivna hammartingsprotokoll för Södermanland, Småland, Öst…… o.s.v.
I databasen finns målen med smeder från de äldsta på 1600-talet fram till ca år 1740. Du finner brott och straff, tvister och andra detaljer som rör smederna.

Släktforskningen börjar i kyrkoböckerna och fortsätter i privata arkiv, företagsarkiv, Landsarkiv och Riksarkivet.