Forskardag - tema domböcker - för medlemmar

Söndagen den 20 oktober 2019 ägnade vi medlemmar åt vår domboksforskning och följde på så vis upp torsdagens föreläsning.

Till vår hjälp kom föreläsaren, vår medlem Eivor Grafsund och hjälpte oss med de domboksfrågor vi hade.
Vi forskade på eget materiel och kunde lösa knutar, som verkade så svåra, med experthjälp.

Ett fantastiskt sätt att reda ut svårigheter och lära sig samtidigt. Vilken tur för oss att Eivor kunde komma.

Vi hälsar Eivor välkommen tillbaka fler gånger.

Domboksforskning - föreläsning

Torsdag den 17 oktober 2019 kom Eivor Grafsund och berättade om hur man hittar i en dombok och var man hittar den.

En mycket intressant och givande föreläsning. Eivor betonade vikten av att titta igenom de böcker man stöter på i sin släktforskning för att se vad den verkligen innehåller.

I en födelsebok, nästan sist i boken, hade Eivor funnit ett register över straffen för de innevånare i församlingen som begått handlingar utanför lagens råmärken.
I detta register hade hon t.ex. funnit uppgifter om den namngivna modern som fick sitt straff för att ha dödat sitt barn. Modern stod inte namngiven i födelseboken för barnet och detta var således det enda sätt på vilket hon kunde bevisa vem som var modern.

Eivor påminde oss om att det är din fantasi som sätter gränsen för upptäckter att lägga till i din släktforskning.

Foto: Ulla Avér

Historiska kartor

Föreläsning – Historiska kartor, tisdagen den 24 september 2019

Lena Norberg från Lantmäteriet berättade och visade oss, hur man kan använda deras kartor i sin släktforskning.
Hur man via deras digitaliserade arkiv tar fram var våra anors torp och gårdar låg under olika tidsperioder.
Lena berättade också om många nyheter i kartskatten på Lantmäteriet.

Det är roligt när en föreläsare ”drar fullt hus”. Lena föreläser på ett medryckande och pedagogiskt sätt, vilket vi som publik uppskattar.

Foto: Ulla Avér