Aktiviteter 2010

Introduktion och DNA-topsning

Torsdagen den 30 november 2017 genomfördes en DNA-topsning.

De flesta av de som föranmält intresse kom och genomförde topsningen.
Information gavs om de olika typerna av DNA test som finns. Samtliga valde att köpa Family Finder i steg 1

Nu ser vi fram emot nästa tillfälle med förmånligt pris för DNA-topsning.
Du kan föranmäla dig för att bli kallad när tillfälle ges nästa gång. Håll dig informerad via vår hemsida.

Forskardag

Söndagen den 26 november 2017 träffades vi för årets fjärde och sista forskardag för medlemmar.

Ulla Avler informerade kl. 13.00 om hur man kan använda Arkiv Digital. 

Meningen med forskardagen är att var och en forskar på eget materiel och att vi hjälper varandra när något knepigt uppstår. Vi får dessutom kortare genomgångar av fakta när någon av deltagarna delar med sig av sina erfarenheter.

Detta är en aktivitet som är populär och vi som är ledare lär oss och har minst lika roligt som deltagarna. Håll utkik i Kalendariet för fler forskardagar nästa år.

Workshop - moder/fader okänd

Tisdagen den 21 novmeber 2017 föreläste Gunnar Engström allmänt kring hur modern och fadern behandlades när barn föddes utanför äktenskapet från 1700-talet fram till vår tid.
Han tipsade om olika källor att leta i efter okända föräldrar. Gunnar berättade även kort om att hitta biologiska föräldrar till adopterade barn och fosterbarn.

Alla deltagare fick ett litet kompendium med sig hem.

Workshop-tillfället var fullbokat. Alla deltagare fick tillfälle att presentera var de "kört fast" och några av oss fick ytterligare idéer för att hitta modern och fadern som gäckat oss.