Emigrantforskning

Tisdagen den 12 november 2019 föreläste Fredrik Mejster för oss om emigrantforskning.
Han har verkligen en gedigen erfarenhet av emigrantforskning och hans sätt att framföra sina fantastiska kunskaper är en fröjd.
Fredrik gav oss många tips om hur man gör. Var man kan leta i svenska och amerikanska arkiv med exempel på olika hemsidor och olika typer av databaser, register och dokument.

Vi önskar Fredrik varmt välkommen tillbaka.

Foto: Ulla Avér

Forskardag - tema domböcker - för medlemmar

Söndagen den 20 oktober 2019 ägnade vi medlemmar åt vår domboksforskning och följde på så vis upp torsdagens föreläsning.

Till vår hjälp kom föreläsaren, vår medlem Eivor Grafsund och hjälpte oss med de domboksfrågor vi hade.
Vi forskade på eget materiel och kunde lösa knutar, som verkade så svåra, med experthjälp.

Ett fantastiskt sätt att reda ut svårigheter och lära sig samtidigt. Vilken tur för oss att Eivor kunde komma.

Vi hälsar Eivor välkommen tillbaka fler gånger.

Domboksforskning - föreläsning

Torsdag den 17 oktober 2019 kom Eivor Grafsund och berättade om hur man hittar i en dombok och var man hittar den.

En mycket intressant och givande föreläsning. Eivor betonade vikten av att titta igenom de böcker man stöter på i sin släktforskning för att se vad den verkligen innehåller.

I en födelsebok, nästan sist i boken, hade Eivor funnit ett register över straffen för de innevånare i församlingen som begått handlingar utanför lagens råmärken.
I detta register hade hon t.ex. funnit uppgifter om den namngivna modern som fick sitt straff för att ha dödat sitt barn. Modern stod inte namngiven i födelseboken för barnet och detta var således det enda sätt på vilket hon kunde bevisa vem som var modern.

Eivor påminde oss om att det är din fantasi som sätter gränsen för upptäckter att lägga till i din släktforskning.

Foto: Ulla Avér