Genomförda aktiviteter

Valloner och smeder - föreläsning av Ulf Berggren

Torsdagen den 13 april 2023

Författaren och släktforskaren Ulf Berggren berättade om hur han på ett gediget sätt har gått på djupet med sin forskning i de olika källor man har nytta av när släktforskningen gäller smeder och valloner.
Ulf gav exempel på vad man kan hitta om anorna samt visade ur databasen Vallon-CD upplaga 6 för valloner och ur databasen FFS Smed 12 för smeder.

Ulf berättade om böcker i ämnet och databasen Hammartingsskivan. En databas med renskrivna hammartingsprotokoll för Södermanland, Småland, Öst…… o.s.v.
I databasen finns målen med smeder från de äldsta på 1600-talet fram till ca år 1740. Du finner brott och straff, tvister och andra detaljer som rör smederna.

Släktforskningen börjar i kyrkoböckerna och fortsätter i privata arkiv, företagsarkiv, Landsarkiv och Riksarkivet.

Emigranter - föreläsning av Ann-Louise Paulsson

Igår var släktforskaren Ann-Louise Paulsson, Arkiv Digital, hos oss i Södertälje Släktforskarförening och föreläste om emigranter.

Hennes självupplevda emigrantforskning startade när hon vid fynd av brev, foton och vykort från Amerika, hemma hos sina föräldrar förstod att det fanns släktingar ”over there”.

Emigranternas namn förändrades när de kom till Amerika men adresserna på vykort och i brev ledde forskningen åt rätt håll.

Man inser lätt att det är lite knepigt att hitta sina anor i det stora landet, för så länge sedan, med tanke på den stora förändringen av emigranternas namn.

En faktaspäckad föreläsning om informationen som finns att tillgå om emigranter på nätet och i Arkiv Digital.

Ett brev betyder så mycket …….

”Att läsa husförhörslängder på bredden – en väg till mikrohistorien”

Söndagen den 26 februari 2023

Föreläste professor Anna Götlind vid Stockholms Universitet
om
”Att läsa husförhörslängder på bredden – en väg till mikrohistorien”

Annas levande berättelse handlade om hittebarnet Theodor August född 1854. Genom att Anna följt Theodor August i bl.a. husförhörslängderna under hela hans liv kunde hittebarnshistorien skrivas om till att Theodor faktiskt hade både mor och far men blev föräldralös redan vid 4 års ålder.

Där började en fantastisk berättelse om vilka barn som betraktades som sockenbarn och hur de togs om hand och av vem.

Theodor August Blomqvist blev, efter många sorger och bedrövelser framgångsrik i sin ambition att axla smedyrket. Han gifte sig och fick flera barn. Han dog år 1941.

Anna förmedlade vikten av att läsa husförhören noga.

Alla som lyssnade på föreläsningen var överens om att Anna har förmågan att göra släktforskning riktigt spännande.