Medborgardagen

Posted in Aktiviteter 2011

Medborgardagen blev en stor succé med
massor av besökare.
Emellanåt var det så många att man tvingades att släppa in besökarna i mindre grupper. Det var många föreningar som passat på att visa upp sig. Portarna slogs upp 12.00 och 16.00 var dagen över för oss utställare.
I år kunde vi se att det var många barnfamiljer och medelålders som besökte Södertälje Stadshus. Det blev ett antal besök hos oss där vi svarade på frågor och visade bilder med
anknytning till släktforskning.

Från vänster: Agne Karlsson, Peo Andersson, Sonnie Kimsjö och Tommy Östlund                                            

En trevlig dag på Stadsmuseet

Posted in Aktiviteter 2011

Den 14 mars var vi på Stockholms Stadsmuseum och fick åka hiss ned till museet. Vår guide Sören Lindström guidade oss i två timmar och visade böcker från både nya och gamla Stockholm.
Hela sällskapet på 12 personer besökte Faktarummet där vi blev informerade om bl.a. Stockholmskällan för stockholmsforskning.
Faktarummet är öppet för forskning, se öppettider 
Tiden gick fort och vi rundade av dagen med att äta lunch tillsammans. Efter lunchen var en trevlig utflykt tillända.  

Dagens tematräff

Posted in Aktiviteter 2011

På dagens tematräff fick vi besök av Gunnar Bergstedt från DIS-Öst som är en regionförening till DIS. Han presenterade DIS-Öst och berättade bl.a. om deras kursutbud och DIS medlemstidning Diskulogen.

Gunnar informerade om DIS-ombuden och DIS-faddrarnas roll i hanteringen av Disbytutdrag och frågor om Disgen.
Han berättade om hur Disbyt-utdrag och
Gedcom-filer tas omhand och så småningom matas in i databasen Disbyt.
Gunnar beskrev bl.a. hur uppgifterna gällande orter och källor skall vara utformade för att uppgiftslämnaren skall få maximal tillgång till uppgifterna i Disbyt.
Vi fick även information om Dispos, Discount och DIS-Arkiv. Ett 20-tal besökare lyssnade och frågade intresserat och Gunnar svarade på alla våra frågor.