En trevlig dag på Stadsmuseet

Postat i Aktiviteter 2011

Den 14 mars var vi på Stockholms Stadsmuseum och fick åka hiss ned till museet. Vår guide Sören Lindström guidade oss i två timmar och visade böcker från både nya och gamla Stockholm.
Hela sällskapet på 12 personer besökte Faktarummet där vi blev informerade om bl.a. Stockholmskällan för stockholmsforskning.
Faktarummet är öppet för forskning, se öppettider 
Tiden gick fort och vi rundade av dagen med att äta lunch tillsammans. Efter lunchen var en trevlig utflykt tillända.  

Dagens tematräff

Postat i Aktiviteter 2011

På dagens tematräff fick vi besök av Gunnar Bergstedt från DIS-Öst som är en regionförening till DIS. Han presenterade DIS-Öst och berättade bl.a. om deras kursutbud och DIS medlemstidning Diskulogen.

Gunnar informerade om DIS-ombuden och DIS-faddrarnas roll i hanteringen av Disbytutdrag och frågor om Disgen.
Han berättade om hur Disbyt-utdrag och
Gedcom-filer tas omhand och så småningom matas in i databasen Disbyt.
Gunnar beskrev bl.a. hur uppgifterna gällande orter och källor skall vara utformade för att uppgiftslämnaren skall få maximal tillgång till uppgifterna i Disbyt.
Vi fick även information om Dispos, Discount och DIS-Arkiv. Ett 20-tal besökare lyssnade och frågade intresserat och Gunnar svarade på alla våra frågor.

Öppet hus i Nykvarn den 19 februari

Postat i Aktiviteter 2011

SSffs representanter vid Öppet hus var Sonnie Kimsjö, Elinor Elmborg och Gunnar Engström som tillsammans, under 1,5 timme, svarade på många frågor från besökarna som infunnit sig prick kl. 11.00. Några var nybörjare, medan andra hade forskat lite olika mycket.
Sonnie har i efterhand erfarit att fler forskar i biblioteket efter SSffs Öppet hus och att personalen på biblioteket fått positiva kommentarer.