Efterlysning

En bibel från mitten av 1800-talet har tillvaratagits ur en källare. En av många anteckningar i pärmen lyder:
"Rätte ägaren af denna Hel. Bibel är Elin Svensdotter i Lindås Född i Hoby församling den 1:e augusti 1831"
Elin f. i Bräkne-Hoby var dotter till Torparen i Lindås nr 148, Sven Andersson f. 24/8 1800 och hans Hustru Benetha Svensdotter f. 21/4 1804. Syskon Kerstin f. 1825, Anna f. och d. 1837, Anders f. 1839.
En av våra medlemmar har tagit hem bibeln och hoppas att någon, fem-sex-sju generationer senare är släkt med Elin. Upphittaren vill gärna lämna bibeln till rätt person.
Är Elin en av dina anor? I så fall, ta kontakt med någon i styrelsen under Kontakta oss.

Arninge

Passa på att följa med till Arninge den 3 februari. Någon resa dit är inte planerad i mars månad.

Valberedningen

Arbetet med valberedningen inför årsmötet den 20 februari är i det närmaste klart.

Välkommen

Startsidan
har nu genomgått en förändring. På denna sida kommer
nyheter m.m. att presenteras.