Kenth Eldebrink och idrottssläkten

Kenth berättade om sitt tävlande i spjutkastning runt om i världen och den släktforskning som ......

Läs mer under Genomförda aktiviteter

Nytt under Aktuellt

Stor uppdatering av Folkräkningen 1910

Läs mer under Aktuellt

Nytt under Aktuellt

Firefox och bildvisning i SVAR ......

Ny släktforskningssajt för DNA-genealogi ......

Läs mer under Aktuellt

Rättsväsendets uppbyggnad

Idag onsdagen den 6 april, besökte Ulf Berggren vår förening och informerade om rättsväsendets uppbyggnad ......

Läs mer under Genomförda aktiviteter

Nytt under Aktuellt

Domböckerna från 1700- och 1800-talet
Ulf Berggren inviger oss i hur man läser ......

Intresserad av släktforskning?
SSffs representanter svarar på frågor om släktforskning på ......

Läs mer under Aktuellt