Aktuellt

Nyheter fria för alla

Snart kommer samtliga svenska dagstidningar från åren 1734–1906 att finnas tillgängliga på nätet, fria för alla att läsa och ladda ner.
Tack vare en donation på 30 miljoner kronor från forskningsstiftelsen Arcadia kan Kungliga biblioteket och Riksarkivet digitalisera hela återstoden av det upphovsrättsligt fria svenska pressarvet.

Läst i Nättidningen Svensk Historia – Läs mer här

Enskilda arkiv

Som arkivland är Sverige närmast unikt. I andra länder finns få motsvarigheter till de organisationer som har till syfte att bevara och tillgängliggöra arkiv från föreningar och verksamheter.
Boken Enskilda arkiv är både ett stöd i ordnings- och förteckningsarbetet och en guide i bevarandefrågor av arkivhandlingar.

Läst i Nättidningen Svensk Historia – läs mer här

GDPR påverkar släktforskare

Den nya dataskyddsförordningen, GDPR, påverkar släktforskare 

Läs mer i Nättidningen Svensk Historia

DNA har blvit big business

DNA-tester har blivit en av de snabbast växande branscherna i världen. Antalet personer som låter testa sig för att få reda på mer om sitt ursprung ökar kraftigt för varje år. Men det finns företag som är mindre seriösa och resultatet är ofta svårtolkat.

Läst i Nättidningen Svensk Historia - Läs mer

De enskilda arkiven i Landsarkivet i Göteborg

Sedan Landsarkivet i Göteborg grundades år 1911 har en imponerande samling av arkiv byggts upp – dels från statliga verksamheter och dels från den privata enskilda sektorn.
Nu presenteras för första gången landsarkivets stora bestånd av enskilda arkiv i sin helhet – över 2 200 olika arkiv från företag, privatpersoner, föreningar, släkter, gårdar med mera.

Läst i Nättidningen Svensk Historia - Läs mer