Digitala forskarsalen - SVAR

Riksarkivets Digitala Arkiv kan bli gratis.

I Nättidningen Svensk Historia nr 48-49 står att läsa om att igår beslutade regeringen att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till ......
- Särskilt glad blir jag förstås av viljan att det digitaliserade kulturarv som vi förvaltar skall bli fritt tillgängligt för alla. Det är också roligt att konstatera att så många av bedömningarna och förslagen är så positiva för Riksarkivet och att arkivväsendet beskrivs som en viktig och intregrerad del av kulturarvet, säger riksarkivarie Karin Åström Iko ......

Läs mer här i Nättidningen Svensk Historia

Släktband i Sveriges Radio

Nu är det dags för säsongsstart av radioprogrammet "Släktband"

Första avsnittet i den nya säsongen sänds på måndag den 21 november, kl. 10.35 i P1. Temat är "Människor som ......"

Läs mer på Rötter