Aktuellt

Djupdyk i stadens bebyggelsehistoria

Den 2 april 2019 smygöppnar Stockholm stads nya bebyggelsehistoriska centrum – Stadsarkivet Liljeholmskajen. Den officiella invigningen sker i början av sommaren och fram tills dess kommer du som besökare kunna ta del av kart- och ritningsarkivet, tekniska verksamheters arkiv, sjukhusarkiv och arkiv efter föreningar och organisationer.

Informationen hämtad från Stockholms Stadsarkivs hemsida, läs mer här

Vart ska alla foton ta vägen?

I digitaliseringen och de smarta telefonernas tidevarv fotograferas det som aldrig förr. Men hur ska alla foton som tas bevaras för eftervärlden, och vem ska ta ansvar för att det görs? Det är två frågor som Nätverket nationellt ansvar för fotografi i Sverige vill att den nya regeringen ser över i en statlig utredning.

Läs mer i Nättidningen Svensk Historia

Produkt-sök presenteras

Sveriges Släktforskarförbund presenterar Produkt-sök

Allt efter som tiden går kommer Produkt-sök att innehålla mer och fler produkter till släktforskarnas gagn.

Den nya databasen Produkt-sök finns att tillgå i Rötters faktabank. I nya Produkt-sök är det tänkt att släktforskare enkelt ska kunna hitta lokalt materiel utifrån landskap eller sitt intresseområde.
Det kan handla om produkter som finns till försäljning hos föreningen men också sådant som föreningen tillhandahåller gratis eller som ingår i medlemsavgiften.

Gå in nu och då på Produkt-sök och se hur databasen växer.

Gamla tiders sjukdomsnamn

I dödböckerna förekommer hundratals svenska sjukdomsnamn. I Gamla tiders sjukdomsnamn reder läkaren och släktforskaren Olof Cronberg ut de frågetecken som släktforskare ofta träffar på i sin forskning. Förutom en omfattande ordlista, finns sjukdomsbeskrivningar med såväl dåtida som moderna behandlingsmetoder.

Läs mer

Läst i Nättidningen Svensk Historia

Indelta soldater i databas

Centrala Soldatregistrets databas har uppgraderats och innehåller nu över 510 000 indelta soldater från Skåne till Norrland åren 1682-1901. Eftersom även i många fall föräldrar, hustru och barn registrerats beräknas det finnas cirka 3 miljoner personer i basen.

Läs mer här i Nättidningen Svensk Historia