Studiebesök på Krigsarkivet

Den 22 maj genomfördes ett studiebesök på Krigsarkivet i Arninge.

Guiden Malin Joakimsson började med att berätta om Riksarkivet som bildades är 1618 av Axel Oxenstierna. 
I arkivet finns 23 hyllmil med dokument. Krigsarkivet har funnits i Arninge som en del av Riksarkivet i fyra år.
Malin visade olika pappersdokument, dels sådana som är digitaliserade och dels sådana som man måste beställa kopia av. 
Hon visade bland annat en bok med generalmönsterrullor, handlingar som rörde torpsyneprotokoll, en häradskarta där soldattorp och officersboställen fanns utmärkta. Hon nämnde också böcker som belyser militärlivet.
 
Som avslutning visade Malin hur man söker digitaliserade dokument. 
Efter guidningen stannade några kvar för att forska på eget material.