Södertälje Stadsarkiv - Daniel Åstrand informerade

Daniel Åstrand var hos SSff torsdagen den 14 mars 2024 och informerade om innehållet i Södertälje Stadsarkiv.

Södertälje Stadsarkiv är uppdelat på två adresser, Heijkensköldska Gården och Mariekällskolan.

Handlingar från föreningslivet finns i Föreningsarkivet och innehåller många föreningars olika handlingar, ex.vis medlemsförteckningar, från respektive verksamheter.

Exempel på arkiverade handlingar
Fattigvården, fosterbarn, bouppteckningar, handlingar rörande skolor inklusive betyg, skolorna i de gamla socknarna, examenskataloger m.m.
Kartor, den äldsta från 1600-talet. 
En guldgruva med andra ord.

För att få veta vilka handlingar och ta del av handlingarna som arkiverats är mail eller telefonkontakt bästa sättet att få veta var handlingarna man söker finns och för att avtala tid, så att handlingarna finns framplockade.

Efter informationen om Södertälje Stadsarkiv fick vi se foton från Södertälje som Berth Ahlborg samlat under många år. Många aha blev det och nostalgin flödade.