Valberedningen

Arbetet med valberedningen inför årsmötet den 20 februari är i det närmaste klart.