Svenska kyrkans utlandsförsamlingar under 1900-talet

Nu berättas för första gången utförligt historien om Svenska kyrkan i utlandet. 
I centrum står församlingarna i London, Paris, Berlin, Köpenhamn, Oslo, Helsingfors och Buenos Aires. De bildade vid sidan av sjömansvården och turistkyrkan grunden för den utlandskyrkliga verksamheten under nästan hela 1900-talet.

Läst i Nättidningen Svensk Historia – läs mer här