Prästerskapets undervisning kring hushåll, barn och äktenskap 1686–1770

Predikningar var ett av de viktigaste kommunikationsmedlen mellan präster och åhörare. De publicerades i postillor och i en ny avhandling undersöks vilka föreställningar om hushåll, barn och äktenskap som förmedlades i postillor 1686–1770.

Läst i Nättidningen Svensk Historia – läs mer här