Fler tillgängliga årgångar i KB:s tidningstjänst

Kungliga biblioteket har omarbetat tjänsten ”Svenska dagstidningar” och samtidigt sänkt gränsen för allmänt tillgängligt material från 115 år till 100 år.

Läst i Nättidningen Svensk Historia – läs mer här