Valloner och smeder - föreläsning av Ulf Berggren

Torsdagen den 13 april 2023

Författaren och släktforskaren Ulf Berggren berättade om hur han på ett gediget sätt har gått på djupet med sin forskning i de olika källor man har nytta av när släktforskningen gäller smeder och valloner.
Ulf gav exempel på vad man kan hitta om anorna samt visade ur databasen Vallon-CD upplaga 6 för valloner och ur databasen FFS Smed 12 för smeder.

Ulf berättade om böcker i ämnet och databasen Hammartingsskivan. En databas med renskrivna hammartingsprotokoll för Södermanland, Småland, Öst…… o.s.v.
I databasen finns målen med smeder från de äldsta på 1600-talet fram till ca år 1740. Du finner brott och straff, tvister och andra detaljer som rör smederna.

Släktforskningen börjar i kyrkoböckerna och fortsätter i privata arkiv, företagsarkiv, Landsarkiv och Riksarkivet.