”Att läsa husförhörslängder på bredden – en väg till mikrohistorien”

Söndagen den 26 februari 2023

Föreläste professor Anna Götlind vid Stockholms Universitet
om
”Att läsa husförhörslängder på bredden – en väg till mikrohistorien”

Annas levande berättelse handlade om hittebarnet Theodor August född 1854. Genom att Anna följt Theodor August i bl.a. husförhörslängderna under hela hans liv kunde hittebarnshistorien skrivas om till att Theodor faktiskt hade både mor och far men blev föräldralös redan vid 4 års ålder.

Där började en fantastisk berättelse om vilka barn som betraktades som sockenbarn och hur de togs om hand och av vem.

Theodor August Blomqvist blev, efter många sorger och bedrövelser framgångsrik i sin ambition att axla smedyrket. Han gifte sig och fick flera barn. Han dog år 1941.

Anna förmedlade vikten av att läsa husförhören noga.

Alla som lyssnade på föreläsningen var överens om att Anna har förmågan att göra släktforskning riktigt spännande.