Emigranter - föreläsning av Ann-Louise Paulsson

Igår var släktforskaren Ann-Louise Paulsson, Arkiv Digital, hos oss i Södertälje Släktforskarförening och föreläste om emigranter.

Hennes självupplevda emigrantforskning startade när hon vid fynd av brev, foton och vykort från Amerika, hemma hos sina föräldrar förstod att det fanns släktingar ”over there”.

Emigranternas namn förändrades när de kom till Amerika men adresserna på vykort och i brev ledde forskningen åt rätt håll.

Man inser lätt att det är lite knepigt att hitta sina anor i det stora landet, för så länge sedan, med tanke på den stora förändringen av emigranternas namn.

En faktaspäckad föreläsning om informationen som finns att tillgå om emigranter på nätet och i Arkiv Digital.

Ett brev betyder så mycket …….

”Att läsa husförhörslängder på bredden – en väg till mikrohistorien”

Söndagen den 26 februari 2023

Föreläste professor Anna Götlind vid Stockholms Universitet
om
”Att läsa husförhörslängder på bredden – en väg till mikrohistorien”

Annas levande berättelse handlade om hittebarnet Theodor August född 1854. Genom att Anna följt Theodor August i bl.a. husförhörslängderna under hela hans liv kunde hittebarnshistorien skrivas om till att Theodor faktiskt hade både mor och far men blev föräldralös redan vid 4 års ålder.

Där började en fantastisk berättelse om vilka barn som betraktades som sockenbarn och hur de togs om hand och av vem.

Theodor August Blomqvist blev, efter många sorger och bedrövelser framgångsrik i sin ambition att axla smedyrket. Han gifte sig och fick flera barn. Han dog år 1941.

Anna förmedlade vikten av att läsa husförhören noga.

Alla som lyssnade på föreläsningen var överens om att Anna har förmågan att göra släktforskning riktigt spännande.

Släktforskningens dag och FOLKUNIVERSITETETS PROVA PÅ-DAG

hölls lördagen den 21 januari 2023.

I släktforskarsverige var det idag Släktforskningens dag och temat för dagen var valfritt.

Södertälje Släktforskarförening valde temat: ”Vem tror du att du är”.
Det var spännande för oss, SSff, att försöka hjälpa besökare att hitta sina närmaste släktingar bakåt i tiden och därmed bidra till en del aha-upplevelser.

SSff informerade även om släktforskning och släktforskningskurser samt informerade om hur DNA kan användas i släktforskningen.

Det är fint att möta besökarna igen och att få svara på frågor om släktforskning och DNA.
Folkuniversitetet bjöd på kaffe och bröd.

Antalet besökare vittnar om att pandemin har släppt greppet om oss människor.

En givande dag med besökarna.