Släktforskardagarna år 2022

Årets släktforskardagar hölls i Skövde och SSff hade två representanter på årsstämman. Vid årsstämman valdes Viktoria Jonasson, Borås Släktforskare, till ny ordförande för Sveriges Släktforskarförbund.

På mässan i Skövde Arena fanns många utställare och möjlighet att höra många intressanta föreläsningar. Banketten med många prisutdelningar och underhållning, hölls också på Skövde Arena.

Efter uppehåll på grund av pandemin var det roligt att träffa och se ”gamla" bekanta från deltagande släktforskarföreningar.

Nästa år äger släktforskardagarna rum i Östersund.

Tack Skövde Släktforskarförening för årets arrangemang.