Nyheter på Lantmäteriet och Historiska kartor

Igår den 22 mars 2022 föreläste Lena Norberg för oss om

Nyheter på Lantmäteriet och Historiska kartor

Föreläsningen började med de tre stora Skiftesreformerna.

Imponerande att lantmätarna redan på 1700-talet kunde mäta ut stora områden med så exakt precision.
Om man gör samma mätning idag kan man konstatera att differensen bara blev cirka 1 dm, mot dagens mätmetod med GPS.
Lantmätaren, som var en allkonstnär, hade bl.a. kunskaper om vilken mark som kunde bytas vid skiftet så att markområdena som skiftades mellan ägarna hade lika avkastningsvärde.

Lena förklarade bl.a. vad alla olika streck och siffror på kartorna hade för betydelse. Siffrorna på en fastighet anger huvudfastigheten och styckningarna vid t.ex. arv.
Det finns akter på upp till 16 sidor knutna till varje förrättning, digitalt, att söka i på Lantmäteriets hemsida.

Lena visade också sökmöjligheterna på Lantmäteriets hemsida som genomgått en fantastisk uppdatering sedan Lena var hos SSff i september 2019.

Lena släppte en cliffhanger …
På Lantmäteriets hemsida kommer inom en snar framtid ytterligare material att bli sökbart, som vi släktforskare har stor glädje av.

Tack Lena, välkommen tillbaka!