Mannen med järnhanden - och andra profiler i Enhörna

Torsdagen den 11 november 2021 föreläste författaren Tina Westerlund om

Mannen med järnhanden - och andra profiler i Enhörna

Casper Kenig kom som 17-åring till Sverige från Tyskland. Han klättrade på karriärstegen hos flera kungar och år 1638 förlänades han Lina gård och adlades till Lilliecrona. En sentida ättling till honom var skådespelaren Torsten Lilliecrona.

På 1600-talet ägdes Horns säteri av Peder Falck adlad Silfversparre. Hans hustru förskingrade förmögenheten och Kronan tog tillbaka gården.

År 1773 kom Isac Reinhold Blom som 11-åring till Äleby prästgård. Efter juridiska studier i Strängnäs och en karriär som poet satt han som ledamot på stol nr 12 i Svenska akademin och var dess ständige sekreterare.

Bengt Ekehielm, född Baaz är stamfader till Ekensbergs gård. Han adlades år 1647. Hans dotter Sigrid ärvde Ekensberg. Hon var gift tre gånger och blev allt mer förmögen vartefter makarna dog. Hon ägde bl.a. Bofors.

Anton Günther Kamsten börjar som stalldräng och avancerar. Han adlas till Güntherfeld och blir förlänad Lövsta gård i Ytterenhörna.
Han följde flera kungar och fick år 1702 båda sin händer bortskjutna. Han skaffade två nya proteser av järn i Frankrike. Han fortsatte att kriga och blev krigsfånge i Ryssland. Efter frigivningen bodde han mestadels på Strömsholm.

Intressanta berättelser om kostsamma karriärer i Enhörna.