Forskardag tema okänd fader och DNA - för medlemmar

Forskardagen genomfördes lördagen den 23 oktober 2021

En fantastisk dag med många nya rön och kunskaper!

Vi fick en genomgång av hur Lars Andersson, tre olika personer med snarlika födelsedatum som geografiskt levde i närheten av varandra kunde identifieras trots att inskrivningen i husförhörslängden inte kunde hjälpa till, snarare tvärtom.

Vi fick information om What are the Odds (Wato) med en demonstration av DNA Painter.
Inmatningen som gjordes, var ett autentiskt fall, visade vägen till det lyckade resultatet. Den okände, inte förut misstänkte, fadern hittades.

Vi fick också ta del av en släktforskning som pågått i många år i Sverige och USA, där Josefinas, född 1868, okände fader var målet.

Vi fick också veta hur den film som möjliggörs på FTDNA under din inloggning, fungerar.
Programmet räknar ut hur din haplogrupp har spridit sig i världen och vem den kan höra ihop med, ex.vis Benjamin Franklin, 1706-1790.

Det blev även tid till egen forskning och DNA-hjälp.

En lyckad dag!