Pappa vem är du?

Christina Sagersten föreläste digitalt om sin bok ”Pappa vem är du? Lös din släktgåta med DNA” den 30 september 2021.
Vi fick en intressant och ingående berättelse om vad DNA-forskning är och vad man som vetgirig forskare måste tänka på och ta ställning till. Det vilar ett stort ansvar på den som upptäcker det oväntade.

Etik – Oväntade resultat – Känslor – Juridik – Tålamod - m.m.