Samrådskonferens i Uppsala

Sveriges Släktforskarförbund bjöd in till samrådskonferens i Uppsala den 7 och 8 mars 2020

Södertälje Släktforskarförening var representerad vid konferensen. Upplägget för konferensen var att de närvarande representanterna för släktforskarföreningarna i Sverige skulle diskutera i 4 grupper om

Arkivutredningen och dess konsekvenser på sikt, utredningens betänkande Härifrån till evigheten (SOU 2019:58).

Förbundets ekonomi, inkomstkällorna är medlemsavgifter och försäljning. 
Fritt fram för nya idéer om ex.vis nya produkter.

Samspelet mellan föreningarna och förbundet 
Når informationsbrev från förbundet fram? Hur många använder förbundets hemsida www.rotter.se
Regionala träffar

Hur digitaliserade släktutredningar ska kunna bevaras för eftervärlden.
DIS har redan en ordning för detta men bara för medlemmar.