Från Johan den III till hertig Karl

Söndagen den 23 februari 2020 föreläste Lars Olsson om Abraham Andree Angermannus född ca 1540 i Sidensjö, Ångermanland.

Abraham är en ana till Lars, 14 generationer tillbaka i tiden.

Lars berättade om hur Abrahams liv påverkades av de 5 kungar som regerade under Abrahams hela livstid. Deras olika sätt att regera och att prägla Sverige.
Abraham gick i skolan i 10 år både i Sverige och Tyskland. Han avlade magisterexamen på universitetet. Var skolrektor och kyrkoherde i Stockholm.

Han gifte sig 1572. Avsattes som skolmästare och predikant och tillfångatogs för sina åsikters skull.
Han skulle ställas inför rätta år 1583 men lyckades fly redan 1582 till Tyskland där han vistades i 10 år. Han blev ärkebiskop och senare avsatt. Karl den IX iscensatte flera rättegångar mot Abraham men lyckades inte få honom fälld.

Abraham dog i fångenskap år 1608. Familjen och prästerskapet ville att han skulle begravas vid Uppsala domkyrka. Värdigt för en man med hans ideologiska och yrkesmässiga storhet. Så blev det inte.
Karl den IX beslutade att Abraham skulle begravas i den oansenliga sockenkyrkan Kärnbo.

Abraham var en av de främsta personerna bakom Uppsala mötes beslut, ett avgörande möte för Sveriges historia.

 

Lars delade med sig av var han funnit all den information från 1500-1600-talet som han presenterade om Abraham.

Det var en fantastisk berättelse om en man som verkligen fick känna av hur det blev när han stod för sina åsikter och sin tro.