Släktforskningens dag och Folkuniversitetets Prova på-dag

hölls lördagen den 18 januari 2020.

I släktforskningens värld var det Släktforskningens dag också och föreläsningen av Bert Koskinen tog upp temat för dagen

Officerare och soldater - deras liv och bostäder

Det blev en uppskattad resa i allas vår historia.

Program under Folkuniversitetets Prova på-dag bestod också i en utställning om officerare och soldater, information om släktforskning med tips och råd.
Information gavs om DNA och möjlighet att topsa sig fanns.

Forskar andra på din släkt? Det svaret är många nyfikna på och de fick svar under dagen.

Ännu en lyckad dag med många besökare.