Forskardag - tema domböcker - för medlemmar

Söndagen den 20 oktober 2019 ägnade vi medlemmar åt vår domboksforskning och följde på så vis upp torsdagens föreläsning.

Till vår hjälp kom föreläsaren, vår medlem Eivor Grafsund och hjälpte oss med de domboksfrågor vi hade.
Vi forskade på eget materiel och kunde lösa knutar, som verkade så svåra, med experthjälp.

Ett fantastiskt sätt att reda ut svårigheter och lära sig samtidigt. Vilken tur för oss att Eivor kunde komma.

Vi hälsar Eivor välkommen tillbaka fler gånger.