Domboksforskning - föreläsning

Torsdag den 17 oktober 2019 kom Eivor Grafsund och berättade om hur man hittar i en dombok och var man hittar den.

En mycket intressant och givande föreläsning. Eivor betonade vikten av att titta igenom de böcker man stöter på i sin släktforskning för att se vad den verkligen innehåller.

I en födelsebok, nästan sist i boken, hade Eivor funnit ett register över straffen för de innevånare i församlingen som begått handlingar utanför lagens råmärken.
I detta register hade hon t.ex. funnit uppgifter om den namngivna modern som fick sitt straff för att ha dödat sitt barn. Modern stod inte namngiven i födelseboken för barnet och detta var således det enda sätt på vilket hon kunde bevisa vem som var modern.

Eivor påminde oss om att det är din fantasi som sätter gränsen för upptäckter att lägga till i din släktforskning.

Foto: Ulla Avér