Föreläsning om att hitta Fader okänd

Den 9 maj 2019, föreläste Christina Sagersten – om att Hitta Fader okänd med DNA

Christina gav oss konkreta tips hur vi kan gå tillväga för att fylla en lucka i vår forskning kring okända fäder.

Prata med dina bekanta. Ofta vet ex en mors väninna mer än du tror.
Använd arkiven. Husförhör, dop, bilagor, lysning, vigsel, konfirmation, flytt, bouppteckningar, barnmorskejournal etc
Att tänka på - att barn har rätt att veta men kan inte kräva en relation.

Det finns sex stycken DNA testbolag och med de flesta kan man föra över sitt resultat ifrån, till andra bolag.
Släktforskare i Sverige har oftast använt sig av FTDNA. Lägg upp ditt resultat på fler bolag för att få så många träffar som möjligt. Det autosomala testet säger mest.

En intressant föreläsning om ett område som är spännande, kan ge mycket ny information om dina anor och lösa gåtan.

Foto: Rose-Marie Svahn