Släktforskningens dag och Folkuniversitetets Prova på-dag

Släktforskningens dag och Folkuniversitetets Prova på-dag
Lördagen den 19 januari 2019

Tema för Släktforskningens dag: Fotografier och släktforskning.
Utställning med fotografier på gamla och nya Södertälje
Information om hur man hittar gamla fotografier på internet.
Författaren Tina Westerlund berättade kring några porträttfoton ur Södertäljes historia.

För Folkuniversitetets Prova på-dag höll SSff information om föreningens tillgång till databaser och hjälpte flera besökare att hitta någon ana som ”kommit bort” eller som varit svår att hitta, ett barns far som ingen visste namnet på …

Kristina Ringel informerade om hur man släktforskar och om Folkuniversitetets grundkurser i släktforskning.
Gunnar Engström forskade efter om någon annan forskar på intresserade besökares anor.

Information gavs om hur du är hjälpt av DNA i din släktforskning.

Intresset var stort och många besökare kom, vilket gjorde dagen speciell och rolig.

                        
Foton: Anna-Britta Magnusson