Folkuniversitetets Prova På-dag

Lördagen den 3 september genomförde föreningen en Drop in-dag, som ingick i Folkuniversitetets aktivitet.
Många besökare kom för att lyssna till informationen om föreningen, kurserna i släktforskning och Öppet hus.
Flera besökare kom också för att om möjligt få hjälp med "gordiska knutar". Knutar som gjort att de "kört fast" eller hade frågor om hur de skulle hitta sina mor- och/eller farföräldrar.
Stämingen var god och humöret på topp.

Flera kunde idag gå hem med lösta knutar och återfunna anor. Några fick uppgifter de inte hade förut och kunde räta ut frågetecken.
Vilken fantastisk känsla det är att kunna hjälpa någon att hitta den "felande länken" och på så sätt vara en del i en aha-upplevelse.
Gåshud, är något både besökarna och vi som servar känner ...

DNA-test, steg 1

SSff har genomfört två omgångar, 19/5 och 30/8, av DNA-test för medlemmar och allmänhet.

Tillströmningen av intresserade har varit över förväntan och det är solklart att resultaten av DNA-testet är en intressant komplettering till släktforskningen.
Nu ser vi fram emot tolkningen av resultaten på de förestående kamratcirklarna som snabbt blev fullbokade. En utökad möjlighet för tolkning av resultaten efter DNA-testet ges den 23 oktober för dem som inte fick plats i KC1 och KC2.

Se Kalendarium - 23 oktober ...

Släktforskardagarna 2016 i Umeå

Sveriges Släktforskarförbunds ordförande Erland Ringborg hälsade, i ett inledningstal, alla välkomna.

Erland Ringborg informerade om att 125 av de anmälda representanterna närvarade vid stämman och att en ny släktforskarförening sett dagens ljus, nämligen Emigrantinstitutet i Växjö.
Han informerade även om att släktforskardagarna kommer att hållas i Halmstad år 2017.
Därefter vidtog stämman.

Södertälje Släktforskarförening hade två representanter på stämman och en representant på redaktörskonferensen.

SSff hade fem deltagare på mässan som avlöste varandra. Föredragen som bjöds var intressanta och välbesökta. Det var många intresserade mässbesökare och SSff fick tillfälle att informera om och erbjuda SSffs databas till försäljning.

På mässan erbjöds litteratur, databaser, abonnemang, hantverk, DNA-test, släkttavlor och mycket mer.

Stämningen var god och ljudnivån hög med många glada skratt, som hördes över sorlet. 

När vi som representerade vår förening vände hemåt på söndagen, konstaterade vi att det varit en givande och rolig mässa.