DNA-test

Torsdag den 15 december 2016 genomfördes en DNA-test.
Med kort varsel via e-post till medlemmarna som innehar e-post kunde ett DNA-test genomföras före jul. Anslutningen blev över förväntan.